PGD Veliki Obrež

PGD

Veliki Obrež

ZGODOVINA IN OPIS

Davnega 6. januarja 1904 so vaščani na Velikem Obrežu ustanovili svoje lastno gasilsko društvo, da v primeru požarov ali drugih nesreč ne bi bili odvisni od pomoči drugih. Začetki so bili seveda težki in skromni, vendar pa so skozi desetletja generacije vaških gasilcev z marljivostjo, odločnostjo in s trmo postavili svojemu društvu trdne temelje, ki držijo še danes.

Prvo brizgalno si je društvo sposodilo v Brežicah, dokler si niso kupili svoje, ki so jo prevažali na vozu. Drugo brizgalno so kupili leta 1928.

Čas med obema vojnama društvu ni bil naklonjen, a so vaščani z dobro voljo in veliko truda leta 1930 postavili gasilski dom. V letu 1935 je bil kupljen tudi prvi društveni prapor, ob 100-letnici obstoja pa smo razvili sedanjega.

Med drugo svetovno vojno je bila vas izseljena v Nemčijo. Društvo se je ponovno začelo razvijati, ko so se vaščani vrnili iz izgnanstva na svoje porušene in izropane domove. Gasilci niso obupali, ampak so začeli z nabavo nove opreme in z obnovo gasilskega doma. Njihova velika želja pa je bila tudi posodobitev voznega parka, kar se je začelo uresničevati v letu 1964 z nabavo orodnega vozila in leta 1978 z nabavo avtocisterne TAM. Leto kasneje pa je društvo dobilo še intervencijsko vozilo TAM 2000 in motorno brizgalno Rosenbauer. V letu 2000 je društvo s pomočjo Vaške skupnosti Veliki Obrež in Gasilske zveze Brežice kupilo kombi za prevoz moštva.

V dolgoročnem planu Gasilske zveze Brežice je bila za naše društvo predvidena nabava novega sodobnega gasilskega vozila, za katerega je bilo potrebno zgraditi primerno garažo. Pri gradnji le-te in ureditvi okolice gasilskega doma so gasilci in vaščani opravili nešteto prostovoljnih ur.

Izgradnja nove garaže in nabava novega sodobnega gasilskega vozila GVC 16/25 v letu 2016 je bila za naše gasilsko društvo velik zalogaj. Glavnino sredstev smo dobili od Občine Brežice in občinske Gasilske zveze, kar pa še zdaleč ni bilo dovolj. V našem društvu smo se trudili zbirati sredstva na vse mogoče načine: več let zbiramo star papir, pobirali smo prostovoljne denarne prispevke in se trudili pri iskanju donatorjev.

Hkrati s posodabljanjem opreme, vozil in gasilskega doma gasilci skrbimo za izobraževanje podmladka, saj imamo v naših vrstah pionirsko in mladinsko četo. Ne smemo pa pozabiti naših veteranov, ki so nam vedno pripravljeni nesebično pomagati s svojimi nasveti, izkušnjami in znanji.

Gasilci smo pripravljeni drug drugemu pomagati, zato se društva med seboj povezujemo in sodelujemo. V primeru nesreč pa tudi pomagamo v okviru krajevne skupnosti in občine. V zadovoljstvo pa si štejemo tudi to, da imamo trdne vezi z gasilskimi društvi iz sosednje Hrvaške.

Društvo ima mnoge uspehe na tekmovanjih in tečajih, številna priznanja, odlikovanja in nazive; še posebej smo ponosni, da smo ob 110-letnici prejeli srebrni znak Civilne zaščite in priznanje Občine Brežice.

Leto ustanovitve: 1904

Število članov: 74

Predsednik PGD Veliki Obrež: Jernej Jurkas.

Poveljnik PGD Veliki Obrež: Danijel Frigelj.

 

Člani

UO:

 • Predsednik: Jernej Jurkas
 • Namesnik predsednika: Franci Polovič
 • Deržič Rudolf st.,
 • Frigelj Danijel,
 • Frigelj Ivan,
 • Hotko Anton,
 • Josič Vlado,
 • Jurkas Jernej,
 • Polovič Anton,
 • Polovič Franc,
 • Pšeničnik Jože,
 • Voglar Tasha.

POVELJSTVO:

 • Poveljnik: Danijel Frigelj
 • Namestnik poveljnka: Matjaž Kopinč

NO:

 • Ivša Zvonko,
 • Maletič Slavko,
 • Polovič Karmen.

DK:

 • Cizel Tatjana,
 • Ogorelc Ivan (1949),
 • Ogorelc Jožef,
 • Polovič Branka,
 • Škaler Anton.


Kolegij PGD Veliki Obrež:

 • Jurkas Jernej – predsednik,
 • Polovič Franc – namestnik predsednika,
 • Frigelj Danijel – poveljnik,
 • Kopinč Matjaž – namestnik poveljnika,
 • Kopinč Florijana – tajnica,
 • Novoselič Tanja – blagajničarka.

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Veliki Obrež

Veliki Obrež 13, 8257 Dobova

E-naslov

jgolobic@gmail.com

Ostalo

DŠ: 10957359

TRR: 61000-0007055157 (DELAVSKA HRANILNICA)