PGD Stara vas

PGD

Stara vas

Peščica vaščanov Stare vasi je leta 1919 začutila potrebo, da se organizira v gasilsko enoto. Prvotno so imeli le skromno opremo in brez društvenega objekta. Kmalu po ustanovitvi, je društvo pridobilo prvo ročno brizgalno. Leta 1930, se je gasilska četa pridružila gasilski četi Bizeljsko in skupaj sta delovali do leta 1941. Leta 1935, so si gasilci v Stari vasi, v stari lopi, ki je bila prej namenjena shranjevanju kmetijskih strojev, uredili prostore za potrebe gasilske službe. Tako so bili postavljeni temelji za številne generacije, ki so gasilni dom kasneje dograjevale, preurejale in nabavljale opremo za učinkovitejše delo. Gasilci so leta 1946 kupili ročno brizgalno, leta 1950 pa so nabavili prvo mot­orno brizgalno. Društvo je leta 1975, tudi zemljiško knjižno, dobilo v upravljanje zgradbo in zemljišče, na katerem stoji gasilni dom še danes. Med leti 1987-1990, so gasilci s pomočjo vaščanov, udarniško popolnoma adaptirali gasilski dom. Prvo motorno vozilo so kupili leta 1975, terensko vozilo znamke UAZ pa leta 1990. Leto kasneje, je društvo kupilo novo motorno brizgalno. Ob 95. obletnici društva, torej leta 2014, je društvo z veliko truda, uspelo pridobiti novo gasilsko vozilo, gasilskih oznak GV-1. Vozilo je sodobno, popolnoma opremljeno v skladu z veljavno tipizacijo GZS in z dodatnimi zahtevami gasilcev. Novo vozilo je tako zamenjalo 25 let star UAZ, ki bo po raznih dogodivščinah, še dolgo opevano vozilo med gasilci.

Prostovoljno gasilsko društvo Stara vas je društvo I. kategorije. Čeprav članov v društvu nikoli ni bilo veliko, pa gasilci ob pomoči vaščanov, z veliko željo, postopoma, vztrajno in s ponosom, ohranjajo in obnavljajo težko pridobljeno tehniko in gasilni dom.

 

Leto ustanovitve: 1919

Število članov: /

Člani

UO:

 • Predsednik: Branko Narat
 • Namesnik predsednika: Balon Miha
 • Narat Branko,
 • Balon Zvonko,
 • Rajterič Peter,
 • Kajs Darko,
 • Balon Miha,
 • Kovačič Matej
 • Veršec Bojan

POVELJSTVO:

 • Poveljnik: Matej Rožman
 • Namestnik poveljnika: Darko Ogorevc

NO:

 • Rožman Leon st.,
 • Žmavc Damjan in
 • Kovačič Rajko

DK:

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Stara vas

Stara vas 68 a, 8259 Bizeljsko

E-naslov

branko.narat@policija.si

Ostalo

DŠ: 62825500

TRR: 60000-0000478960 (HRANILNICA LON)