PGD Sromlje

PGD

Sromlje

Na pobudo g. Antona Kocjana in še drugih trideset ustanovnih članov ter predstavnikov OGZ Brežice g. Leskovca, g. Pinteriča in g. Hotka so se sestali dne 11. januarja 1976, da bi obnovili in na novo ustanovili GD Sromlje. GD Sromlje je že delovalo od leta 1931 do 1941, saj je vsa dokumentacija teh predvojnih let shranjena v našem domu.

S pomočjo OGZ Brežice in KS Sromlje se je ustanovilo GD Sromlje, ki naj bi požarno delovalo in varovalo naše območje na katerem leži KS.

Ustanovni člani so na prvem občnem zboru januarja 1977 izvolili naslednje vodstvo:

 • Predsednika: Antona Kocjana
 • Tajnika: Ivana Juratovca
 • Blagajnika: Franca Kostanjška
 • Poveljnika: Slavka Matjašiča

V letih od 1977 do danes smo nabavili več vozil za lažji dostop na itervencije  in delo v gasilski organizaciji, z lastnimi sredstvi in sredstvi karjanov sta naši zadni pridobitvi GVV-1 in AC 16/40. Nabavili in razvili prapor, napleskali sliko Sv. Florjana na gasilski dom, preuredili »pečenjaro« ostale gasilke prostore s sejno sobo. V tem času se je ustanovilo veliko tekmovalnih enot, ki so se uvrščale na državna tekmovanja in olimpiade.

Velik poudarek dajemo na izobraževanje gasilcev in požarno varnost naših krajanov in širše skupnosti ter vzdrževanje gasilske opreme, vozil in prostorov. Udeležujemo se različnih gasilskih tekmovanj in organiziramo različne proslave in prireditve v sklopu KS in občine Brežice. Vsako leto se udeležimo Florjanove maše. Zvesti ostajamo naši tradiciji – ročna postavitev mlaja.

Št. Članov PGD Sromlje: 125

Člani

UO:

 • Predsednik: Alen Krošelj
 • Namesnik predsednika: Dejan Verstovšek
 • Podpredsednik: Jasmina Juratovec
 • Poveljnik: Edvard Rožman
 • Tajnik: Vesna Kozole
 • Blagajnik: Bojana Butkovič
 • Davorin Avšič
 • Darja Verstovšek
 • Ivan Knez
 • Anton Kocjan -častni predsednik

POVELJSTVO:

 • Poveljnik: Edvard Rožman
 • Namestnik poveljnika: Bojan Volčanjšek
 • Podpoveljnik: Igor Verstovšek

NO:

 • Predsednik: Rozika Vodopivec
 • Kristina Suša
 • Slavko Jeršič

DK:

 • Predsednik: Jasmina Juratovec
 • Stane Petan
 • Bojan Volčanjšek

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Sromlje

Sromlje 10, 8256 Sromlje

E-naslov

pgd.sromlje@gmai.com

Ostalo

DŠ: 38834189

TRR: SI 56 61000-0019047073 (Delavska hranilnica)