PGD Orešje

PGD

Orešje

Prostovoljno gasilsko društvo je uradno pričelo delovati leta 1949. Po pričevanju našega najstarejšega člana si je skupina fantov,mož že leta 1937 za Magdalensko nedeljo izposodila uniforme od članov PGD Bizeljsko in tako so prisostvovali pri maši kot gasilci. 2. svetovna vojna je dala te želje na stranski tir. Čeprav je bila v vasi revščina je pripravljalni odbor želja po ustanovitvi gasilskega društva gnala naprej vse do leta 1949, ko je društvo začelo delovati. Po ustanovitvi društva so imeli redne, izredne sestanke , prav tako občne zbore. Na začetku društvo ni imelo svojih prostorov, zato so se sestajali po domovih, včasih v šoli, ter v kleti na Kupcah, ki je bila nekaj let tudi last društva. Brez opreme je bilo težko pomagati,zato so po dolgih prigovarjanjih in ob pomoči vaščanov, G. Maksa Šribarja in GZ Brežice končno nabavili leta 1960 motorno brizgalno, vendar brez odvodnih cevi. Z leti se je počasi le večal inventar in po zapisih v knjigah je leta 1961 je bil inventar naslednji

– motorna brizgalna t.m.z.

Od drobnega inventarja pa brentača, opasač, sekirica, žebel, reševalna vrv, 8 kom aklov, 5 kolobarjev tlačnih cevi,4 sesalne cevi, ročnik, sesalna košara, spojni ključ in truba. Zdaj so sicer lahko suhe in mokre vaje izvajali bolj pogosto, vendar kolikor jim je to dopuščalo delo na kmetih. Ko se je šola preselila na Bizeljsko so gasilci dobili prostor v šoli, ter orodjarnico, ki je bila čista in bolj primerna za orodje.

Pri izobraževanju in vajah so si pomagali iz knjig in priročnikov. Po letu 1976 so končno pričakali paradne uniforme in se v letu 1977 prvič udeležili sektorske vaje na Bizeljskem. Začeli so se udeleževati tekmovanj, dneva gasilcev, najbolj so bili ponosni na diplomo republiškega značaja. Leto za tem pa so dobili ročno sireno.

Leta 1986 je bilo društvo še edino v občini Brežice brez vozila, je pa že imelo prapor. Ob 40. obletnici so dobili kombi in zdi se kot da se je v društvo takrat naselil optimizem saj so zgradili garažo, ter na zaključno sejo v Kapele so drveli prvič v zgodovini s kombijem.

Leta 1992 je v kraju prvič slišana sirena. Vodovod, hidranti, stavbo je društvo dobilo v last, veliki koraki za kraj, kot tudi za društvo samo.Leta 1998 je bila nabavljena nova brizgalna. V letu 2000 je v društvo prišel nov kombi, ki nam je v veliko pomoč še danes. Leta 2012 so člani in članice obnovili fasado in z njo zunanjo podobo doma.

 

Leto ustanovitve: 1949

Število članov: 61

Člani

UO:

 • Predsednik: Silva Žertuš
 • Namesnik predsednika: Ivan Malus
 • Blaž Zagmajster
 • Franci Blažinčič
 • Bernard Babič
 • Barbara Dernikovič
 • Zvonko Polak
 • Jani Malus

POVELJSTVO:

 • Poveljnik: Mitja Omerzo
 • Namestnik poveljnika: Zvonko Polak

NO:

 • Franci Blažinčič
 • Franc Černelč
 • Jože Požek
 • Tajnik: Katarina Zagmajster
 • Blagajnik: Barbara Dernikovič

DK:

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Orešje

Orešje 59, 8259 Bizeljsko

E-naslov

katarinazagmajster@gmail.com

Ostalo

DŠ: 19258810

TRR: 60000-0000427744 (HRANILNICA LON)