PGD Mali Obrež

PGD

Mali Obrež

Kratek zgodovinski opis PGD:

Ob ustanovitvi društva je bilo vpisanih 76 članov. Prvi predsednik je bil Anton Zupančič, prvi poveljnik Ivan Kežman in prvi mentor Anton Šavrič. S prostovoljnim delom je bil zgrajen gasilski dom v letu 1960, pozneje je bil dograjen s pomočjo izglasovanega samoprispevka. Leta 1968 je bila kupljena prva motorna brizgalna in nekaj nujne opreme. Prvo manjše vozilo je bilo kupljeno 1980 leta. To vozilo je bilo že staro in dotrajano, zato smo leta 1994 dobili rabljeno vozilo od PGD Brežice. Tudi to vozilo je bilo staro in dotrajano, zato smo leta 2005 kupili rabljeno vozilo Peugeot J5 od PGD Cerklje ob Krki. Po planu nabave vozil za potrebe gasilstva smo leta 2012 s pomočjo OGZ Brežice kupili novo vozilo GV-1. V letu 1972 smo nabavili prvi društveni prapor, drugega pa leta 2014.

 

Leto ustanovitve: 1952

Število članov: 60

Člani

UO:

 • Predsednik: Jože Šavrič
 • Namesnik predsednika: Ivan Petelinc
 • Stane Zupančič-poveljnik,
 • Robert Deržič-nam. poveljnika,
 • Damjan Kežman-pred. mladine,
 • Romana Hervol-pred. članice,
 • Zvonko Račič-blagajnik,
 • Marija Debeljak-tajnik,
 • Jožica Račič-računovodja,
 • Anton Kežman-pred. Veteranov

POVELJSTVO:

 • Poveljnik: Bojan Radanovič
 • Namestnik poveljnika: Robert Deržič

NO:

 • Jože Hervol-predsednik,
 • Zvonko Šavrič,
 • Darko Molan-člana

DK:

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Mali Obrež

Mali Obrež 18 a, 8257 Dobova

E-naslov

pgdmaliobrez@gmail.com

Ostalo

DŠ: 41327853

TRR: 02983-0011093030 (NLB)