PGD Krška vas

PGD

Krška vas

PGD Krška vas je bilo ustanovljeno v mesecu aprilu 1923 leta. Ustanovnega občnega zbora se je udeležilo 25 krajanov Krške vasi in Velikih Malenc.

Društvo je uspešno delovalo, se opremljalo in gasilo požare vse do leta 1940, ko je bila skoraj celotna vas izseljena. Takoj po drugi svetovni vojni, ko so se člani vrnili iz taborišč je društvo pričelo ponovno delovati. Vsa leta po vojni je društvo skrbelo za požarno varnost, usposabljalo svoje člane in se opremljalo po takratnih finančnih možnostih.

Velika pridobitev za društvo je bilo leto 1978, ko so s pomočjo Gasilske zveze Brežice pridobili orodno vozilo IMV 1600, seveda s pripadajočo opremo. To je članstvu dalo novih moči za še bolj aktivno delovanje, posebej se je to pokazali pri delu z mladimi, ki so se vključevali v društvo. Na tekmovanjih so pionirske in mladinske ekipe dosegale odlične rezultate, tako na občinskih, kakor tudi na republiških tekmovanjih.

Še posebej je bilo prelomno leto 2005, ko smo dočakali novo sodobno gasilsko vozilo z vodo (GVV-1), in opremo za gašenje in reševanje ter zaščito gasilcev, ki pomeni nov mejnik v operativnem delovanju gasilskega društva Krška vas. Vozilo je bilo nabavljeno in opremljeno ob pomoči Gasilske zveze Brežice. V nabavo vozila in izdelavo nadgradnje je bilo vloženih ogromno prostovoljnih ur vodstva društva. Ob tem pa ne moremo mimo krajanov Krške vasi in Velikih Malenc, ki so finančno podprli nabavo sodobnega vozila. Lahko se pohvalimo, da v omenjenih vaseh ni bilo družine, ki bi odrekla pomoč pri nabavi gasilskega vozila.

PGD Krška vas pokriva območje dveh strnjenih vasi in sicer Krško vas in Velike Malence ter del Mrzlave vasi, kot tudi vinogradniško področje na obronkih Gorjancev, ki ga sestavljajo kraji Kozelc, Vitovec, Gaj in Malenški vrh.

 

Leto ustanovitve: 1923

Člani

Predsednik: Ivan Poldan

Namesnik predsednika: Janez Kranjec

Člani:

 • Rok Kerin, kot predstavnik mladih,
 • Gregor Novak,
 • Marko Lubšina,
 • Marjan Zagorc,
 • Predrag Lubšina,
 • Jožef Piltaver in
 • izvoljeni poveljnik Boštjan Kodrič.

Poveljsto

 • Poveljnik: Boštjan Kodrič
 • Namestnik poveljnika: Jože Kranjec

Nadzorni odbor:

 • Jože Baškovič,
 • Peter Cvetkovič in
 • Matej Kodrič.

Disciplinska komisija:

 • Dušan Prah,
 • Stane Ilc in
 • Boštjan Komočar,
 • za namestnika pa Mladkovič Aleksander in Gregor Novak.

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Krška vas

Krška vas 100, 8262 Krška vas

E-naslov

pgdkrskavas@gmail.com

Ostalo

DŠ: 10106278

TRR: 61000-0009807241 (Delavska hranilnica d.d.)