PGD Kapele

PGD

Kapele

Prostovoljno gasilsko društvo Kapele je bilo ustanovljeno leta 1926. Neposreden povod oz. pobuda za ustanovitev društva je nastala ob velikem požaru na gospodarskem poslopju istega leta v Kapelah.

Leta 1927 je društvo kupilo prvo ročno brizgalno, leta 1928 pa pričelo z izgradnjo gasilskega doma, ki ga je postopoma dograjevalo do sedanje oblike in velikosti. V objektu je dvorana z odrom in pomožnimi prostori, pet garaž, gasilski stolp za operativno dejavnost, sejna soba in skladišča.

Prvo motorno brizgalno je društvo nabavilo leta 1952, prvo terensko vozilo Jeep pa leta 1973. V sled velike aktivnosti društva je leta 1982. s pomočjo GZ Brežice bilo nabavljeno novo orodno gasilsko vozilo IMV 1600. Ob praznovanju 60 letnice društva leta 1986. pa je bila nabavljena avtocisterna TAM – 110 za prevoz 5000 litrov požarne vode, ki je pomenila lažje delo na intervencijah. Sledila je nabava novega gasilskega vozila GVC 16/24 v letu 2006 in leta 2016 novega gasilskega vozila GV – 1.

Prvi društveni prapor je društvo razvilo leta 1959. Po 50. letih pa je v letu 2009 nabavilo novega. Društvo je od leta 1980 pobrateno s Prostovoljnim gasilskim društvom Laduč iz Republike Hrvaške.

Prostovoljno gasilsko društvo Kapele deluje v okviru drugega požarnega sektorja GZ Brežice, ki skupaj s sosednjima gasilskima društvoma Rakovec in Župelevec pokriva celotno območje KS Kapele.

Društvo je aktivno delovalo tudi pri urejanju svojega kraja. Leta 1982 je hortikulturno uredilo središče Krajevne skupnosti Kapele, ob tem pa zasadilo več kot 300 okrasnih sadik. Za lepše življenje svojega članstva po naseljih je v tistih časih društvo zgradilo tudi javno razsvetljavo s 70. lučmi. Polnih 40 let so bile pred gasilskim domom organizirane gasilske veselice iz razloga, da se je pridobilo čim več finančnih sredstev za nabavo opreme in ureditev prostorov. Prav tako pa smo 25 let od leta 1950 bili organizatorji Jurjevanja v gozdu na Ravnah.

Za družabnost članstva in krajanov je gasilsko društvo organiziralo tudi kulturne prireditve kot so Osina podoknica, Prizma optimizma, Koncert iz naših krajev, Video meh itd.

Leta 1929 se je v društvo včlanila Gasilska godba na pihala in delovala kot godbeni odsek društva polnih 60 let, vse do leta 1990. Tudi dramska skupina v okviru društva je večkrat nastopala s svojimi igrami in tako popestrila dolge zimske večere.

Operativna gasilska enota Kapele ima zadovoljive prostore za izvajanje gasilske dejavnosti, prav tako pa razpolaga zraven treh gasilskih vozil, še s primerno opremo, ki je nujno potrebna za morebitne intervencije. V lastnih prostorih imamo predpisano osebno zaščitno opremo za gasilca kot so zaščitne obleke, škornji, čelade, svetilke, delovne obleke in podobno. Za kvalitetno izvedbo intervencij ima enota na razpolago še radijske postaje, izolirne dihalne aparate, potopne črpalke, motorne brizgalne, lestve, termovizijsko kamero, opremo za odpiranje vrat, detektor plinov, hidravlično orodje, elektro agregate, rezalke, motorne žage, metalce vode, izpihovalec dima, in sredstva za dvigovanje bremen. Operativna enota razpolaga tudi s potrebno količino gasilskih cevi vseh velikosti, ter številnim gasilskim orodjem.

Želja gasilskega društva, ki šteje 125 članic in članov je, da se v prihodnje vključuje v društvo čim več novih članov pa tudi mladih, ter tako nadaljujejo z delom na področju gasilstva in požarne varnosti.

 

Organi društva

UPRAVNI ODBOR

UREK Franc predsednik viš.gas.č.2.st.
LUBŠINA Robert namestnik predsednika višji gasilec
UREK Anica K-50 tajnica gas. 2.st.
KROŠELJ Ljudmila blagajničarka  
ŠTRASER Vladimir gospodar n.g.č. 2.st.
UREK Slavica članice n.g.č. 2.st.
ZORČIČ Žan Rok mladina pripravnik
UREK Anica K - 5a veterani n.g.č. 2.st.
VOLČANJŠEK Rudolf publikacije in zgodovina gas. 2.st.
CIZEL Ivan praporščak višji gasilec

POVELJSTVO

ZIJAL Franc poveljnik častnik 2. st.
PINTERIČ Peter namestnik poveljnika gasilec 2. st.
UREK Boris podpoveljnik častnik 2. st.
ŠELER Ivan radijske zveze častnik 2. st.
UREK Robert zaščita dihal n.g.č.1.st.
ZIJAL Kristina prva pomoč gas. 2.st.
ŠTRASER Jožef orodjar viš.gas.č.2.st.
KELHER Dejan vzdrževanje virov pož. vode gas. 1.st.
ZIJAL Dušan ml. glavni strojnik gasilec 2. st.
ŠTRASER Jože K-5 nevarne snovi častnik 1.st.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

GRAMC Branko član gas. 2.st.
HOTKO  Marija članica častnik  2.st.
ZIJAL Dušan  st. član častnik  2.st.
KOVAČIČ Marinka članica n.g.č. 2.st.
SLOVENC Vladimir član gas. 2.st.

NADZORNI ODBOR

BORTIČ Vladimira predsednica gas. 2.st.
KROŠELJ Ivan član  
DERŽIČ Milena članica n.g.č. 2.st.

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Kapele

Kapele 13, 8258 Kapele

E-naslov

pgd.kapele@gmail.com

Ostalo

DŠ: 20331827

TRR: 19920 5004826679 (Deželna banka Slovenije)