PGD Gabrje pri Dobovi

PGD

Gabrje pri Dobovi

O DRUŠTVU:

Prostovoljno gasilsko društvo Gabrje pri Dobovi je teritorialno prostovoljno gasilsko društvo II. kategorije v III. sektorju GZ Brežice. Društvo sestavlja 125 članov (vse vrste članov skupaj).

ZGODOVINA DRUŠTVA:

Prostovoljno gasilsko društvo Gabrje pri Dobovi je bilo ustanovljeno leta 1936. Člani društva so pred vojno od železnice nabavili motorno brizgalko. Ker pa še niso imeli svojih gasilskih prostorov, je bila spravljena pri takratnemu predsedniku društva. Po vojni so se lotili gradnje gasilskega doma, ker ni bilo sredstev jim je to uspelo le delno. Kasnejši cilji so bili dokončati dom, kar jim je uspelo z veliko dobre volje in prostovoljnega dela in nabava opreme brez katere gasilsko društvo ne more delovati. Za nabavo avtomobila so se odločili v začetku leta 1969, denarna sredstva so pobirali, kot prostovoljne prispevke pri društvih in po vasi. Po nabavi avtomobila so kupili še del zemlje okoli doma, saj je bila prostorska stiska, ta zemlja je čez cesto in ni bila na ravnem terenu, zato ga je bilo potrebno izravnati, zgraditi betonsko škarpo, napraviti ograjo. V letu 1972 jih je zapustila stara motorna brizgalka, omisliti si je bilo potrebno drugo. Nekaj financ in opreme jim je prispevala  gasilska zveza. V tem času pa so imeli med člani tudi poklicnega gasilca, ki jim je s svojim znanjem pomagal nabavljati opremo. Društvo se od leta 1947 udeležuje izobraževanj, tekmovanj in različnih vaj. Člani so se vedno trudili narediti, kaj novega na samem domu, kot tudi v okolici njega, vendar se delo nikoli konča, vedno je potrebno še kaj postoriti, saj zato poskrbi zob časa, včasih pa še narava. V letu 2003 se je staro vodstvo odločilo, da odstopi prostor mlajšim članom, ti so zadevo vzeli resno, polni novih idej in načrtov. Najprej so se lotili nabave novega intervencijskega vozila, saj je staro svoje odslužilo. Potem so pričeli z obnovo gasilnega doma, z razširitvijo dvorane, napeljavo centralnega ogrevanja in ureditvijo okolice.

 

Leto ustanovitve: 1936

Število članov: 125

Člani

UO:

 • Predsednik: Toni Radanovič
 • Namesnik predsednika: Roman Šeler
 • UPRAVNI ODBOR
 • Predsednik: Toni Radanovič
 • Podpredsednik: Jože Kelhar
 • Poveljnik: Mitja Blažinč
 • Predstavnik mladih: Rok Vučajnk
 • Tajnik: Uroš Blaževič
 • Blagajnik: Katarina Cvetkovič
 • Podpoveljnik: Denis Kunšek
 • Član UO: Sara Drnovšek
 • Član UO: Zdravko Radanovič
 • Član UO: Roman Šeler
 • Član UO: Robert Lubšina
 • Član UO: Jože Kopinč

POVELJSTVO:

 • Poveljnik: Uroš Blaževič
 • Namestnik poveljnika: Mitja Blažinč

NO:

 • Predsednik: Jožek Kodrič
 • Član – Roman Zemljak
 • Član – Franc Gašperin

DK:

 • Predsednik: Tadej Cverle
 • Član –Andrej Rožman
 • Član –Mirko Hribar
 • Član –Marjan Žmavčič
 • Član –Miran Srpčič

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Gabrje pri Dobovi

Gabrje 20, 8257 Dobova

E-naslov

pgdgabrje@gmail.com

Ostalo

DŠ: 29208564

TRR: 04802-0001542519 (NOVA KBM d.d.)