PGD Bukošek

PGD

Bukošek

Prostovoljno gasilsko društvo Bukošek je bilo ustanovljeno leta 1926, ko se je skupina naprednih vaščanov zbrala in postavila temelje društvu, ki je skozi svojo celotno zgodovino predstavljalo osrednjo točko, okoli katere so se zbirali vaščani Bukoška in snovali napredek na vasi. Poleg osnovnega namena obstoja gasilskega društva, so bukoški gasilci vedno stremeli tudi, da bi svojim krajanom izboljšali tudi kvaliteto življenja. Društvo je velik poudarek dajalo tudi kulturi z delovanjem na področju gledališke igre in glasbe. V tridesetih letih prejšnjega stoletja so v okviru društva delovali Gasilski tamburaši, v petdesetih let pa je bil ustanovljen narodnozabavni ansambel »Veseli vandrovčki«, ki so glas o Bukošku ponesli daleč naokoli. PGD Bukošek je bil vedno poznan tudi kot dober organizator gasilskih veselic, njegove gasilske desetine pa odličnih dosežkih na tekmovalnem področju.

Mladina: 9, operativa: 21, rezerva: 12, veterani: 42, ostali člani: 60

Leto ustanovitve: 1926

Število članov: 144

Člani

UO:

 • Predsednik: Boris Poček
 • Namestnik predsednika: Silvester Šneberger
 • poveljnik VILKO VOGRINC
 • tajnik VALENTIN ZORIČ
 • blagajnik MATJAŽ BRATANIČ
 • predstavnik mladih DANIJEL BRATANIČ
 • član BORIS POČEK
 • član KAJA ROŽMAN
 • član VLADO BRATANIČ
 • član IGOR GODLER

POVELJSTVO:

 • Poveljnik: Vilko Vogrinc
 • Namestnik poveljnika: Matjaž Bratanič

NO:

 • predsednik MAJDA ČARNI
 • član ALEŠ BRATANIČ
 • član JASMINA MOLAN

DK:

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Bukošek

Bukošek 28 a, 8250 Brežice

E-naslov

pgd.bukosek.uo@gmail.com

Ostalo

DŠ: 32437935

TRR: 02373-0015645642 (NLB)