PGD Brežice

PGD

Brežice

ZGODOVINA IN KRATEK OPIS PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA BREŽICE

Požarna straža je v Brežicah delovala 12 let, do leta 1882. Ker je bila tako oblikovana straža povezana z velikimi stroški, je nastala pobuda za ustanovitev prostovoljne požarne brambe.

Zamisel se je še istega leta uresničila. Bramba je štela dvajset mož. Četo so sestavljali pretežno starejši mestni obrtniki. Takrat je bila nabavljena štirikolesna vprežna ročna brizgalna, doma izdelanih nekaj požarnih lestev in zgrajen lesen sušilni stolp.

Pomemben mejnik brežiškega gasilstva je tudi dan, ko je po zlomu Avstro-Ogrske monarhije 1918. na gasilskem domu prvič zaplapolala slovenska zastava.

Leta 1927 se je društvo opremilo s prvo brizgalno na kolesih znamke Mercedes-Benz s kapaciteto 800 l/min. Ognjeni krst je doživela že kmalu po prihodu v Rigoncah, ko je vêlik požar uničil skoraj trideset kmetij.

Leta 1930 so v društvo pripeljali rabljen avtomobil znamke Fiat, ki so ga spretni člani sami predelali. Za to so poskrbeli kolar – Martin Zorko, kovač – Ivan Vogrinc in ključavničar – Adolf Predanič.

Leta 1932 je v bolnišnici izbruhnil vêlik požar. Izkazalo se je, da boj z ognjem v mestu brez ustrezne lestve ni mogoč. Zato je bila istega leta kupljena nova lesena 16-metrska mehanična raztezna lestev znamke Magirus.

Ko so leta 1941 deželo zasedli Nemci, so skoraj vso tedanje orodje odpeljali. Ker je bila večina članov gasilskega društva izgnana, je prenehalo delovati. A požarov je bilo v Brežicah tudi v tistem času precej, zato so Nemci pripeljali novo orodno vozilo znamke Mercedes.

Društvo v današnji sestavi premore požrtvovalne, iznajdljive, marljive članice in člane. PGD Brežice sodeluje tako z lokalno samoupravno skupnostjo, kakor tudi z drugimi društvi in organizacijami, ki jim ni tuje prostovoljno delo in delo za javno korist, večjo varnost ljudi in premoženja in ob enemu tudi za boljši jutri vseh občank in občanov občine Brežice.

Seveda je osnovna naloga PGD Brežice skrb za požarno varnost. Povprečje aktiviranja enote oz. izvozov na razne intervencije je okoli 30 intervencij letno, da so pa lahko intervencije tudi uspešne pa je potrebna konstantna skrb za izobraževanje, tako na lokalnem nivoju, kakor tudi na nivoju države, kjer smo operativni člani vseskozi tudi prisotni.

Ob enem pozivamo vse zainteresirane občanke in občane, katerim prostovoljstvo, požrtvovalnost in občasna povišana stopnja adrenalina ni tuja, da se pridružijo naši operativni gasilski enoti in s tem tudi sami pripomorejo k večji požarni in vsesplošni varnosti v našem mestu. Vrata gasilskega doma na naslovu Cesta svobode 17 so za vse zainteresirane odprta vsako nedeljo od 10.30 ure.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

Leto ustanovitve: 1882

Število članov: /

 

Člani

UO:

  • Predsednik: Nevenka Simon
  • Namestnik predsednika: Tomislav Galič
  • Podpredsednik: Kristijan Simončič
  • Tajnik: Ines Hovič

POVELJSTVO:

  • Poveljnik: Jure Krošl
  • Namestnik poveljnika: Zlatko Fišer

NO:

  • Predsednik: Renata Travnikar
  • Član: Dragutin Janžič
  • Član: Bernardka Vesič

DK:

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Brežice

Cesta svobode 17, 8250 Brežice

Telefon

031 345 262

E-naslov

pgdbrezice@gmail.com

Facebook

PGD Brežice - mesto

Ostalo

DŠ: 25963511

TRR: 02373-0018466014 (NLB)