PGD Brežice okolica

PGD

Brežice okolica

Ustanovitev gasilskega društva Brežice okolica sega daleč v leto 1925. Prvi predsednik društva je bil Lepšina Jože, za poveljnika pa Novak Miha, ki je poveljeval ker 33 let.

Po uspešnih gasilskih prireditvah si je društvo finančno opomoglo in si leta 1926 kupilo ročno brizgalno. Prvi veliki požar je bil že leta 1927 v Gornjem Lenartu. Upepelil je dve gospodarski poslopji, vzrok požara pa je bila iskra železniške lokomotive.

Društvo je pričelo z izgradnjo gasilskega doma s pomočjo občine in krajanov. V okviru društva je bila ustanovljena dramska sekcija, pevski zbor in celo tamburaški zbor.

V letu 1938-1939 si je društvo nabavilo motorno brizgalno ILO.

Vojna vihra nam ni prizanesla. Društvo je nemški upravi moralo oddati vse vodstvene knjige in blagajno, člani društva pa so bili skupaj z ostalimi krajani izseljeni. Po osvoboditvi se je društvo zopet zbralo in formiralo gasilsko četo. Pričelo se je udarniško obnavljati gasilski dom.

 1. leta je bilo na podstrešju doma urejeno stanovanje za hišnika.

1963 je takratni predsednik občine Šepetavc izposloval potrebna sredstva za prvi IMV kombi.

V letu 1968 je bil zgrajen novi stolp, stari leseni je odslužil.

 1. leta smo od GZ dobili avtocisterno.

Zaradi večjih potreb po prostoru smo zgradili še garažo za kombi na dvorišču. Vseskozi od leta 1981 potekajo obnovitvena dela na objektih in okolici. Za boljšo požarno pripravljenost vseskozi potekajo izobraževanja in usposabljanja.

1998 smo nabavili novo orodno vozilo, ter leta 2008 novo avtocisterno z sodobno opremo.

Z letom 2015 je imelo društvo 76 aktivnih članic in članov, od tega 21 operativcev.

Društvo dobro sodeluje z Gasilsko zvezo Brežice, sosednjimi društvi in Krajevno skupnostjo Šentlenart. Zanemariti pa ne smemo tudi dobrega sodelovanja s krajani, ki s svojimi prispevki pomagajo društvu, da lahko dosega začrtane cilje.

Leto ustanovitve: 1925

Število članov: 76

Člani

UO:

 • Predsednik GD: Rado Berstovšek
 • Namestnik predsednika GD: Marjan Berstovšek
 • Tajnik GD: KELHAR MOJCA
 • Blagajnik GD: GUDELJ BOŽENKA
 • Praporščak GD: BARAGA IVAN
 • Član upravnega odbora GD: KELHAR MOJCA
 • Član upravnega odbora GD: BARAGA IVAN
 • Član upravnega odbora GD: GODLER DANIEL

POVELJSTVO:

 • Poveljnik: Matej Gramc
 • Namestnik poveljnika: Andrej Kelhar

NO:

 • Predsednik nadzornega odbora GD: KRŽAN RADO
 • Član nadzornega odbora GD: VENIŠNIK KRISTINA
 • Član nadzornega odbora GD: GERJEVIČ FRANCI

DK:

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Brežice okolica

Cesta bratov Milavcev 105, 8250 Brežice

Telefon

..

E-naslov

pdg.brezice.okolica105@gmail.com

Ostalo

DŠ: 58343636

TRR: 02373-0010713968 (NLB)