PGD Obrežje

PGD

Obrežje

ZGODOVINA IN KRATEK OPIS PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA OBREŽJE

Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje so krajani ustanovili 10.1.1926 v takratni vaški gostilni pri Kolariču, za požarni okoliš naselij Obrežje, Jesenice, Nova vas, Podgračeno, Ribnica, Bregansko selo in Rajec. Društvo je ustanovljeno kot gasilska četa znotraj župe Brežice. Takoj po ustanovitvi prične društvo z zbiranjemi finančnih sredstev za nakup gasilske opreme. V ta namen je bila leta 1926 prirejena prva gasilska vrtna veselica v našem kraju, ki se od takrat tradicionalno izvaja vsako leto. Z zbranimi sredstvi iz veselic, prispevkov krajanov ter posojil, so leta 1928 kupili prvo motorno brizgalno Konrad Rosenbauer 500 l/min s kompletom gasilnih cevi in armatur. Istega leta so kupili voz na konjsko vprego, prirejen za prevoz gasilcev in motorne brizgalne, medtem ko je konjsko vprego zagotavljala družina Pangrčič iz Obrežja. Na njihovem dvorišču je leta 1928 zgrajena tudi prva lesena orodjarna.

Po drugi svetovni vojni je društvo delovalo v okviru Okrajne gasilske zveze Krško in je bilo razvrščeno kot nosilno gasilsko društvo v Gasilskem sektorju Obrežje, v katerem so delovala tudi gasilska društva Velika Dolina, Cerina in Sobenja vas. Takrat se začno sanje o izgradnji zidanega gasilskega doma, ki je je bil dokončan leta 1949. Dom je bil zaradi gradnje avtoceste Ljubljana – Obrežje leta 1955 porušen. Istočasno se je pričel na današnji lokaciji graditi nov gasilski dom, ki je bil predan v uporabo leta 1956 ob 30. letnici ustanovitve društva. Po ustanovitvi Občinske gasilske zveze Brežice leta 1955, se prične intenzivnejši razvoj društva. Leta 1963 je Občinska gasilska zveza Brežice predala društvu v uporabo orodno gasilsko vozilo GV-1 Zastava, za prevoz devetih gasilcev in motorne brizgalne z opremo. Društvo je postalo mobilno, kar omogoči hitrejši prihod na požarišča in tekmovanja. Leta 1966 na proslavi 40. obletnice ustanovitve, društvo prevzame novo motorno brizgalno Zupan-Wolkswagen 800 l/min ter razvije prvi društveni prapor. Po letu 1966 se prične z urejevanjem dvorišča gasilskega doma. Zasadijo se drevesa, zgrajena je ograja, betoniran je dostop do garaže in plato pred garažo. V začetku sedemdesetih let se v društvo pričnejo vpisovati članice in večje število mladine. Leta 1976 društvo proslavlja 50. obletnico ustanovitve in dan gasilcev Občinske gasilske zveze Brežice z velikim svečanim mimohodom gasilcev in tehnike Gasilskih društev Občinske gasilske zveze Brežice ter sosednjih Občinskih gasilskih zvez in Vatrogasnih saveza iz Republike Hrvaške. Ob tej priložnosti je društvo prevzelo novo gasilsko vozilo z cisterno GVC-16/24 TAM 5500DG s kompletom gasilne opreme za gašenje z vodo in peno. Leta 1979 je društvo s pomočjo Občinske gasilske zveze Brežice zamenjalo GV-1 Zastava z novim GV-1 TAM 80 ter nabavilo novo motorno brizgalno Rosenbauer 800 l/min. Poveljniško vozilo PV-1 JEEP Mahindra društvo prevzame leta 1980 ob IX Kongresu gasilcev Slovenije v Brežicah, ko je to vozilo vodilo svečani mimohod. Pobratenje z Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Zaprešiče je obeležilo leto 1981, naše sodelovanje pa traja vsa leta do danes. V začetku osemdesetih se je pojavila potreba po razširitvi gasilskega doma, ki je dograjen in obnovljen, ob njem pa so zgrajeni pomožni objekti. Svečani prevzem dograjenega in obnovljenega gasilskega doma, pomožnih objektov in gasilskega vozila z cisterno GVC-16/50 TAM 110 T10 s kompletom gasilne opreme je izveden ob proslavi 60. obletnice ustanovitve 1986. Operativno komunikacijski center društva in sektorja je zgrajen in opremljen leta 1995. Leta 1996 na proslavi 70. obletnice ustanovitve društvo razvije nov prapor ter prevzame vozilo za prevoz moštva GVM-1.

PGD Obrežje je bilo ustanovljeno leta 1926. Pri Upravni enoti Brežice je vpisano v register društev pod matično številko 5234247. Pri Agenciji Republike Slovenije za javno upravne evidence in storitve, je v Poslovnem registru Slovenije, vpisana sledeča standardna klasifikacija dejavnosti: 84.250 zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah. V registru Davčne uprave RS, je društvo vpisano pod številko 23899425 in ni zavezanec za DDV. Pod številko 2193 je društvo vpisano v register društev Gasilske zveze Slovenije. Temeljni akt PGD Obrežje je Statut, ki je sprejet na Občnem zboru 24.02.2012. PGD Obrežje je kategorizirano v 4. kategorijo teritorialnih gasilskih enot in je eno izmed dveh najvišje kategoriziranih Gasilskih društev v Gasilski zvezi Brežice. V svojih vrstah imamo 42 članov, 15 članic ter 16 članov mladine. Požarni okoliš PGD Obrežje se nahaja ob državni meji z Republiko Hrvaško, avtocesti Obrežje – Ljubljana in Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje na devetih kvadratnih kilometrih prostora kateraga sestavlja 6 naselij Jesenice, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Podgračeno, Ribnica in Slovenska vas.

Operativna gasilska enota ima na razpolago 21 kompletov tipizirane osebne zaščitne opreme, 10 kompletov tipizirane osebne zaščitne opreme za požare v naravi, 7 kompletov zaščitno varovalnih oblek za voznike-strojnike, 10 delovnih oblek tip B, stabilno radijsko postajo, 4 mobilne radijske postaje, 8 ročnih radijskih postaj, ter sektorsko stabilno radijsko postajo. Za zaščito dihal uporabljamo 8 izolirnih dihalnih aparatov. Vozni park društva sestavljajo PV-1 Kia Sorento , GVM-1 Peugeot Boxer, GVC-16/50 TAM 130 T10 in GVC-24/50 MAN LE286.

 

Leto ustanovitve: 1926

Število članov: 73

Člani

UO:

 • Predsednik: Darko Leskovec
 • Namesnik predsednika: Matej Frigelj
 • Podpoveljnik: Zoran Gajski,
 • Tajnik: Marko Hribar
 • Blagajnik: Nataša Frigelj
 • Predsednica komisije za delo z mladino: Nadine Delić
 • Predsednica komisije za delo s članicami: Sanka Žokalj
 • Predsednik komisije za delo z veterani: Franc Povh

POVELJSTVO:

 • Poveljnik: Sandi Bratoš
 • Namestnik poveljnika: Zoran Gajski

NO:

 • Predsednik: Tilen Terihaj
 • Član: Janez-Ivan Prosenik
 • Član: Roman Žokalj

DK:

Galerija

Kontakt

Naslov

PGD Obrežje

Obrežje 32, 8261 Jesenice na Dolenjskem

Telefon

+ 386 /0/ 599 21750

E-naslov

pgdobrezje@siol.net

Ostalo

DŠ: 23899425

TRR: 61000-0009455810 (Delavska hranilnica d.d.)