Zap.         Elektronski naslov  
št. Ime in priimek Funkcija Naslov Pošta   Podpis
             
1. Herman Premelč Predsednik GZ        
             
2. Martina Živič Names. predsednika        
             
3. Darko Leskovec Poveljnik GZ        
             
4. Zlatko Fišer Predsednik komisje        
    za delo z veterani        
5. Branko Geč član        
             
6. Franc Polovič Blagajnik        
             
7. Vesna Kozole Predsednica komisije        
    za delo s članicami        
8. Peter Plejič član        
             
9. Benjamin Kodrič Podpredsednik GZ        
             
10. Branko Narat Predsed. komisje za        
    podelit. priznanj ,odlikovanj        
11. Branko Proselc Tajnik GZB        
             
12. Igor Budič Predsed. komisje za        
    delo z mladino