ČLANI KOMISIJ UO GZ BREŽICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2018- 2023
Rdeče obarvana imena pri komisijah so izvoljeni predsedniki komisij.
Zap. Št. IME IN PRIIMEK NASLOV POŠTA ELETRONSKI NASLOV SEKTOR
                   KOMISIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ,ODLIKOVANJ  
1.  Andrej Kelhar   I.
2. Miha Borošak   II.
3. Jože Šavrič   III.
4. Irena Umek   IV.
5. Kristjan Frigelj   V.
6. Jože Kranjec   VI.
7. Branko Narat   VII.
8. Jože Krošelj   VIII.
9. Jože Savnik   IX.
                   KOMISIJA ZA DELO Z ŽENAMI  
1.  Renata Travnikar   I.
2. Martina Kocjan   II.
3. Florijana Kopinč   III.
4. Vesna Kozole   IV.
5. Suzana Resnik   IV.
6. Renata Starčevič   V.
7. Tina Kodrič   VI.
8. Andreja Mihelin   VII.
9. Anka Vučajnk   VIII.
10. Urška Tomše   IX.
                 KOMISIJA ZA DELO Z MLADINO  
1.  Iva Hrastovšek   I.
2. Marko Stanič   II.
3. Danijel Frigelj   III.
4. Tomi Dušič   IV.
5. Peter Pajdaš   IV.
6. Kaja Budič   V.
7. Sandi Unetič   VI.
8. Tomaž Godec   VII.
9. Stanko Petrič   VIII.
10. Igor Budič   IX.
      KOMISIJA ZA DELO Z VETERANI  
1. Zlatko Fišer   I.
2. Jože Volčanjk   II.
3. Jože Ogorelc   III.
4. Franc Gorišek   IV.
5. Bojan Volčanjšek   IV.
6. Franc Povh   V.
7. Karel Kožar   VI.
8. Alojz Antolovič   VII.
9. Josip Bunetič   VIII.
10. Ivica Povh   IX.
                   KOMISIJA ZA INFORMIRANJE, JAVNOST DELA, ZGODOVINO  
1.  Patricija Kelhar   I.
2. Rudolf Volčanjšek   II.
3. Anamarija Deržič   III.
4. Damjana Arh   IV.
5. Helena Fakin   IV.
6. Aleš Bogovčič   V.
7. Benjamin Kodrič   VI.
8. Peter Gregl   VII.
9. Bojan Poček   VIII.
10. Peter Pavlovič   IX.