ČLANI KOMISIJ POVELJSTVA GZ BREŽICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2018- 2023
Napisana imena pri komisijah so izvoljeni predsedniki komisij.
Zap. Št. IME IN PRIIMEK NASLOV POŠTA ELETRONSKI NASLOV SEKTOR
                                 KOMISIJA ZA PRVO POMOČ  
1.  Nevenka Simon   I.
2. Željko Francekovič   II.
3. Roman Zakšek   III.
4. Primož Hribšek   IV.
5. Helena Hostar   IV.
6. Sandres Semenič   V.
7. Alfonz Oštir   VI.
8. Andreja Kuzman   VII.
9. Aleš Jurkas   VIII.
10. Mateja Komočar   IX.
                                  KOMISIJA ZA RADIJSKE ZVEZE  
1.  Nik Simončič   I.
2. Ivan Šeler   II.
3. Uroš Blaževič   III.
4. Andrej Rus   IV.
5. Črtomir Bajs   V.
6. Simon Turšič   VI.
7. Igor Iljaž   VII.
8. Tonček Katič   VIII.
9. Andrej Tomše   IX.
                 KOMISIJA ZA  NAPRAVE ZA ZAŠČITO DIHAL  
1.  Leon Fišer   I.
2. Peter Pinterič   II.
3. Jernej Jurkas   III.
4. Valentin Štrucl   IV.
5. Miha Markl   V.
6. Viljem Grojzdek   VI.
7. Tomaž Jazbec   VII.
8. Marko Škvarč   VIII.
9. Mitja Račič   IX.
                   KOMISIJA ZA GASILSKO TEHNIKO  
1. Kristjan Simončič   I.
2. Silvo Šneberger   II.
3. Anton Deržič   III.
4. Anton Lapuh   IV.
5. Ivan Prahin   V.
6. Marko Lubšina   VI.
7. Peter Rajterič   VII.
8. Georg Stupar   VIII.
9. Andrej Budič   IX.
                       KOMISIJA ZA NEVARNE SNOVI IN TEHNIČNO REŠEVANJE  
1.  Valentin Zorič   I.
2.   II.
3. Aleš Bajc   III.
4. Igor Urek   IV.
5. Marko Zobarič   V.
6.   VI.
7. Matej Rožman   VII.
8. Marko Šintič   VIII.
9. Aleš Zorko   IX.