Zap.št. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA NASLOV POŠTA ELEKTRONSKI NASLOV PODPIS
1 LESKOVEC DARKO POVELJNIK
2 VOGRINC VILKO NAM. POV. IN POM. POV. ZA USPOSABLJANJA
3 KRULC JOŽE PODPOVELJNIK IN POM. POV. ZA TEKMOVANJA
4 BRATOŠ SANDI PODPOVELJNIK IN POM. POV. ZA OPERATIVNO NAČRTOVANJE
5 KROŠL JURE PODPOVELJNIK IN POM. POV. ZA OPERATIVNO PRIPRAVLJENOST
6 HRIBŠEK PRIMOŽ POM. POV. ZA PRVO POMOČ
7 KATIČ TONČEK POM. POV. ZA RADIJSKE ZVEZE
8 RUDMAN ŽIGA POM. POV. ZA ZAŠČITO DIHAL
9 SIMONČIČ KRISTJAN POM. POV. ZA GASILSKO TEHNIKO
10 ZORKO ALEŠ POM. POV. ZA NEVARNE SNOVI
11 RADANOVIČ TONI POM. POV. ZA IND.
12 ROŽMAN IVAN POVELJNIK SEKTORJA
13 DERŽIČ ROBERT POVELJNIK SEKTORJA
14 ARH BOJAN POVELJNIK SEKTORJA
15 KODRIČ DAMJAN POVELJNIK SEKTORJA
16 KOVAČIČ ANDREJ POVELJNIK SEKTORJA
17 GERJEVIČ DAMJAN POVELJNIK SEKTORJA
18 PAVLOVIČ PETER POVELJNIK SEKTORJA
19 GODEC TOMAŽ ČLAN POVELJSTVA, ADMINISTRATOR