Nadzorni odbor

Zap. št.

Ime in priimek

Funkcija v NO

Elektronski naslov

Mobilna št.

1. Elizabeta Fišer Predsednik
2. Mihael Petenčič Član
3. Ines Simončič Član