Gašenje notranjega požara v večstanovanjskem in industrijskem objektu